Privacy & cookies

Privacy

Hotel Esprit Montagne neemt uw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hotelespritmontagne.com.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of omdat u zich inschrijft voor onze nieuwbrief of omdat u een contactformulier op onze site invult. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diëten en/of allergieën
  • Belangstelling en specifieke voorkeuren
  • Bedrijf

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Bewaartermijn

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, gebruik maakt van onze diensten of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens vragen wij alleen naar persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt door onze Cloud provider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via e-mailadres info@hotelespritmontagne.com

Cookies

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij o.a. inzicht krijgen in het bezoekersgedrag. Daarnaast kunnen cookies noodzakelijk zijn voor de correct werking van sommige onderdelen van deze site, bijv. contactformulieren, en kunnen zij uw voorkeuren onthouden. Deze cookies zijn voor Hotel Esprit Montagne dus van groot belang.

Cookies weigeren, verwijderen of slechts zeer korte tijd toestaan regelt u in de instellingen van uw browser.

Hotel Esprit Montagne kent de volgende cookies:

A. Technische, noodzakelijke cookies

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier.

B. Cookies voor statistieken

Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie die Google verzameld is door ons geanonimiseerd om uw privacy te borgen.

Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. via welke bronnen het bezoek binnen komt, hoe lang men op de site blijft en welke pagina’s bezocht worden. Met deze anonieme gegevens kunnen wij de website verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

C. Cookies van Social Media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via Social Media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de Social Media partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen.

Deze cookies faciliteren dus dat bij Social Media-sites ingelogde gebruikers, bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo of Flikker het mogelijk is sommige inhoud van onze website direct te delen op die sites. Voor de cookies die de Social Medianetwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.